TISKOVÁ ZPRÁVA

Vážení obchodní partneři,

uvědomujeme si, že poslední dny nejsou pro drtivou většinu z vás jednoduché. Dynamicky se měnící situace kolem koronavirové nemoci Covid-19 a stále se zpřísňující krizová opatření vlády ČR vyvrcholila plošným zákazem volného pohybu osob na území ČR, významnými omezeními v oblasti mezinárodní dopravy a výpadky v řadě odvětví. I v Mail Stepu se potýkáme s výzvami v oblasti organizace výroby, zajišťováním alternativ nedostupných služeb dodavatelů, pracovně-právními otázkami, dostupností ochranných pomůcek a zajištěním nepřetržitých dodávek vlastních služeb klientům, kteří se na ně spoléhají.

Ujišťujeme vás, že Mail Stepu aktuální situaci řešíme proaktivně a snažíme se maximálně vycházet vstříc všem požadavkům a potřebám našich klientů, včetně nestandardních. Máme to štěstí, že nemáme žádného pracovníka v karanténě anebo nakaženého koronavirem, to ale neznamená, že bychom dosavadní vývoj brali na lehkou váhu. Právě naopak, v uplynulých dnech jsme zavedli celou řadu provozních opatření, která mají za úkol zajistit nepřetržité poskytování služeb na co nejlepší úrovni, zvýšili jsme hygienická opatření na pracovišti, pravidelně sledujeme zdravotní stav zaměstnanců a jsme připraveni flexibilně reagovat na aktuální omezení.

Chápeme, že nyní řešíte především možnosti, jak zajistit kontinuitu dodávek zboží a poskytování služeb vašim zákazníkům, výpadky v dostupnosti pracovní síly (ať už v důsledku uzavření škol a vzdělávacích institucí všech stupňů a druhů, nařízených karanténních opatření anebo v důsledku poruch v dodavatelských řetězcích).

Děkujeme za Vaši důvěru, velkou podporu a pochopení k již přijatým opatřením. Plně si uvědomujeme, že na našich službách a výkonech je závislý Váš dennodenní business.

Díky velice silnému, odolnému a sladěnému týmu celé posádky Mail Stepu, jsme nyní připraveni vás maximálně podpořit ve všech oblastech, ve kterých umíme pomoci a poskytnout přidanou hodnotu.

Mail Step:

  • je připraven pomoci všem provozovatelům elektronických obchodů a distributorům zboží a tiskovin zajištěním efektivní logistiky a souvisejících přepravních služeb. Pokud řešíte, kde a jak uskladnit vaše zboží, jak zajistit, aby se vaše zboží dostalo řízeným, právně bezpečným a uživatelsky přívětivým způsobem k vašim zákazníkům, jsme tu pro vás. Naší snahou je, aby jak provozovatelé elektronických obchodů, tak jejich zákazníci neměli jakékoliv nesnáze s výpadky a poskytováním logistických služeb;
  • agreguje veškeré nezbytné informace z oblasti logistiky a přepravy na území ČR a evropských států. Spolupracujeme s významnými tuzemskými i globálními dopravci a doručovateli, sbíráme a vyhodnocujeme veškeré dostupné informace a jsme schopni v řádu hodin reagovat na nastalé změny. Tyto informace jsou zpřístupněny na pravidelně aktualizovaném informačním kanálu / blogu http://mailstep.cz/informace-covid-19/ , aby byly dostupné všem;
  • zajistí plný logistický, kompletační, balící, datový servis a prostřednictvím svých partnerů doručování všech kategorií zboží, které je nezbytné pro zajištění chodu významných institucí, státních organizací anebo poskytovatelů zdravotní péče. Pakliže potřebujete zajistit bezchybnou dodávku zboží, integrovat vaše dodavatelské řetězce s dalšími partnery, distribuovat zboží jakéhokoli druhu, tiskoviny, letáky a personalizované informace, nabízíme vám maximálně dostupnou pomoc a podporu;

Věříme, že pandemie koronaviru je výzvou, kterou ČR i ostatní státy nakonec zvládnou a ve svých důsledcích nás posílí. Věříme, že klíčem k úspěchů v této nesnadné době je efektivní spolupráce, sdílení informací, integrace a hledání synergií. Jsme připraveni vám s tím pomoci, neváhejte se na nás obrátit.

Veškeré informace, aktuality, jsou již nyní online na našem webu.

Mnoho sil a především zdraví,

Jan Rozlivka
statutární ředitel / CEO