ZPĚTNÁ LOGISTIKA

Zpětná logistika: Tok použitých výrobků, obalů a odpadů od spotřebitele zpět do místa vzniku či do místa likvidace nebo odvoz reklamovaného zboží od spotřebitele k výrobci.