TRANSPROMO

Transpromo: Marketingový nástroj, který spojuje transakční data (například faktury, výpisy, reklamace atd.) s adresným reklamním sdělením. Z administrativních nákladů tak transpromo může vytvořit investici, která sníží cenu komunikace a potažmo přinese zisk.