LOGISTIKA – POJEM

Logistika: Soubor činností, jejichž úkolem je zajistit, aby zboží bylo včas a s minimálními náklady na předem určeném místě. Logistika proto zahrnuje jak samotnou dopravu zboží, tak její organizaci, plánování a řízení.