FINISHING

Finishing: Dokončovací zpracování, což v našem případě znamená zejména kompletaci zásilek, jejich zabalení a případnou personifikaci a odeslání zákazníkovi.