DIRECT MARKETING

Direct marketing: Odvětví marketingu zaměřené na přímý kontakt mezi firmou a zákazníkem, například prostřednictvím e-mailu, pošty, telefonu nebo osobního kontaktu. Cílem directmarketingu je získat okamžitou odezvu zákazníka a budovat s ním dlouhotrvající vztahy.